Oddział Kadr

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pok. 206 II piętro

Kierownik Oddziału: Elżbieta Bobrowska
pokój nr 206, II piętro
email: kadry@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 67 13
fax.  (48) 36 80 214

Zgodnie z § 518 zarzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatów sądowych oraz inncyh dzialów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5 poz. 22) do zakresu działania oddziału kadr w sądzie okręgowym należą w szczególności:

  • sprawy osobowe i etatowe pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów,
  • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podleglych,
  • sprawy dyscyplinarne,
  • sprawy socjano-bytowe pracowników sądu okręgowego,

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-03
Publikacja w dniu:
2017-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d