Sąd Okręgowy w Radomiu

Podziały czynności

Zgodnie z § 122 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141 ze zm.) Prezes Sadu Okręgowego w Radomiu publikuje na stronie BIP informację o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw każdego orzecznika, której zwór jest określony w zał. Nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

do góry