Sąd Okręgowy w Radomiu

Redakcja BIP

Zespół redakcyjny strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada za zapewnienie prawidłowej i sprawnej obsługi strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w jego skład wchodzą:

 1. kierownik Oddziału Administracyjnego – w zakresie prawno-organizacyjnym funkcjonowania BIP, realizacji zadań koordynatora do spraw dostępności na podstawie ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz w zakresie wytwarzania, przekazywania do publikacji bądź publikowania informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
 2. kierownik Oddziału Kadr w zakresie wytwarzania, publikowania bądź przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
 3. Kierownik Oddziału Finansowego w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
 4. kierownik Oddziału Gospodarczego w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
 5. Kierownik Biura Obsługi Interesantów w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
 6. specjalista ds. zamówień publicznych w zakresie wytwarzania i publikacji informacji publicznych związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. kierownik Sekretariatu VII Wydziału Wizytacyjnego w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
 8. kierownicy sekretariatów wydziałów w zakresie wytwarzania i publikowania w BIP ogłoszeń sądowych na zarządzenie sędziego,
 9. koordynator ds. mediacji w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej ze swoją działalnością,
 10. rzecznik prasowy w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej ze swoją działalnością,
 11. inspektorzy ds. biurowości w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością,
 12. przewodniczący zespołu ds. kontroli zarządczej w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością,
 13. przewodniczący doraźnych komisji konkursowych w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością,
 14. specjalista ds. kadrowych pełniący obowiązki pracownika ds. socjalnych w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością socjalną,
 15. administrator systemu CMS BIP w zakresie administrowania systemem służącym do obsługi strony podmiotowej BIP i zapewnienia ciągłości jej działania zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Systemu CMS BIP,
 16. inspektor ochrony danych (IOD) – w zakresie nadzoru nad publikowaniem treści zawierających dane osobowe, w zakresie wytwarzania i publikowania informacji, o których mowa w art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 13 – 14 RODO, oraz w pozostałym zakresie w roli redaktora BIP zamieszczającego treści zgłoszone do publikacji przez innych członków zespołu, z wyjątkiem treści zawierających dane osobowe.

Osoby odpowiedzialne za treści zamieszczane w BIP

Marta Łobodzińska - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
Monika Maciąg - Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu
Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu
SSR Arkadiusz Guza - Rzecznik Prasowy
Koordynator ds. mediacji
Inspektorzy ds. Biurowości
Zespół ds. Kontroli Zarządczej
Ewa Makuch - główny księgowy, kierownik Oddziału Finansowego
Ewelina Karpińska - kierownik Oddziału Administracyjnego
Dorota Stanios - kierownik Biura Obsługi Interesanta
Anna Mazur - kierownik Oddziału Kadr
Marzena Tarczyńska - kierownik Oddziału Gospodarczego
Dorota Gałkowska - specjalista ds. zamówień publicznych
Anna Mirecka - kierownik Sekretariatu VII Wydziału Wizytacyjnego
Justyna Michalska - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pion Ochrony
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych
Przewodniczący doraźnych komisji konkursowych

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry