Sąd Okręgowy w Radomiu

Konta bankowe

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

Opłaty sądowe i koszty

 • I Wydział Cywilny - 44101000551733003025000001
 • II Wydział Karny - 17101000551733003025000002
 • III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych - 87101000551733003025000003
 • IV Wydział Cywilny Odwoławczy - 60101000551733003025000004
 • V Wydział Karny Odwoławczy - 33101000551733003025000005
 • VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 06101000551733003025000006
 • VII Wydział Wizytacyjny - 76101000551733003025000007
 • Oddział Finansowy - 16101000551733003025000020

Zaliczki na postępowanie sądowe

Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunki sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia )

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN

PLN    54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD

USD    27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR

EUR    11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF

CHF    38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP

GBP    81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

 Sprawdź, jak wnieść opłatę sądową w siedzibach sądu.

Od dnia 1 lipca 2015 r. Sądy Rejonowe w Przysusze, Zwoleniu, Lipsku oraz Szydłowcu zostały przekształcone w sądy funkcjonalne i w związku z tym ulegly zmianie numery ich rachunków bankowych. Opłaty sądowe i koszty należy wpłacać są następujące konta:

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

 • I Wydział Cywilny - 41101000551733005064000001
 • II Wydział Karny - 14101000551733005064000002
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 84101000551733005064000003
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 57101000551733005064000004
 • Samodzielna Sekcja Administracyjna - 56101000551733005064000022

Sąd Rejonowy w Lipsku

 • I Wydział Cywilny - 91101000551733005063000001
 • II Wydział Karny - 64101000551733005063000002
 • III Wydział Rzodzinny i Nieletnich - 37101000551733005063000003
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 10101000551733005063000004
 • Samodzielna Sekcja Administracyjna - 09101000551733005063000022

Sąd Rejonowy w Zwoleniu 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000

 • I Wydział Cywilny - 88101000551733005065000001
 • II Wydział Karny - 61101000551733005065000002
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 34101000551733005065000003
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 07101000551733005065000004
 • V Wydział Ksiąg Wieczystych - 77101000551733005065000005
 • Samodzielna Sekcja Administracyjna - 06101000551733005065000022

Sąd Rejonowy w Przysusze 82 1010 0055 1733 0050 8700 0000

 • I Wydział Cywilny - 55101000551733005087000001
 • II Wydział Karny - 28101000551733005087000002
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 98101000551733005087000003
 • V Wydział Ksiąg Wieczystych - 44101000551733005087000005
 • Samodzielna Sekcja Administracyjna - 70101000551733005087000022

Uwaga! W tytule przelewu dokonywanego na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, w przeciwnym wypadku prsimy o wskazanie przedmiotu sprawy i dane strony pozwanej.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2020
Data modyfikacji : 17.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry