Sąd Okręgowy w Radomiu

II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Radomiu
II Wydział Karny
ul. Warszawska 1
email: karny@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 00 BOI

Informacji o stanie sprawy udziela wyłącznie Biuro Obsługi Interesantów pod nr tel. 48 677 65 00.

W poniedziałki w godzinach 15.30 - 18.00 pracownicy sekretariatu wydziału obsługują Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów  i są dostępni pod numerem tel. 48 677 65 00.

Przewodniczący Wydziału: SSO Renata Król

Przyjmuje Interesantów we wtorek godz. 12.00 – 14.00

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:SSO Iwona Gałek

Kierownik Sekretariatu: Joanna Gregorczyk
tel. 48 677 65 11

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego w I instancji, z obszaru właściwości miejscowej

Sądu Rejonowego w Grójcu - dla gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce,
Sądu Rejonowego w Kozienicach - dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów,
Sądu Rejonowego w Lipsku - dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą,
Sądu Rejonowego w Przysusze - dla gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów,
Sądu Rejonowego w Radomiu - dla miasta Radom oraz gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,
Sądu Rejonowego w Szydłowcu - dla gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica,
Sądu Rejonowego w Zwoleniu - dla miasta Pionki oraz gmin: Gózd, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń

Przedmiotem postępowań w I instancji są w szczególności:

1) stosownie do treści art. 25§1 pkt. 1, 2 i 3 k.p.k.:
 

  • zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,
  • występki określone w rozdzialach XVI i XVII oraz w art. 140 - 142, art. 148 §  4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151 - 154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art.284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego
  • występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do wlaściowści sądu okręgowego,


2) sprawy o wydanie wyroku łącznego, przy uwzględnieniu art. 569 § 1-3 k.p.k.

3) sprawy o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, zastosowanie środka zabezpieczającego, ułaskawianie, odtworzenie akt, w zakresie w którym właściwość rzeczowa zastrzeżźona jest dla sądu okregowego,

4) wnioski o odszkodowanie za niesłusze skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz niesłusze stosowanie środków przymusu, nadto z tytułu niezasadnego wykonywania środków zapobiegawczych lub zabezpieczenia majątkowego,

5) wnioski o wydanie listu żelaznego,

6) wnioski o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego oraz odszkodowanie za poniesiona szkodę i zadośćuczynienie za doznaną grzywnę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za niważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego  (Dz. U. Nr 34 poz. 149 z późń. zm.)

7) sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, w tym dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia skazanego do odbycia w Polsce kary orzeczonmej przez organ państwa obcego, przekazania wyroków do wykoania,

8) sprawy w postępowaniu wykonawczym, przekazane do wlaściwości rzeczowej sądu okręgowego.

Sekcja Wykonania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz Windykacji Należności Sądowych w Sprawach Karnych i Cywilnych
Kierownik Sekcji: SSO Iwona Gałek
Kierownik Sekretariatu: Maria Aderek

ul. Warszawska 1
email: karny@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 19
fax. (48) 677 65 20

Sędziowie orzekający w wydziale w kolejności alfabetycznej:

SSO Ewa Adamowicz

SSR del. Paweł Czerwiński

SSO Joanna Dębała- Strzelak

SSO Iwona Gałek
SSO Renata Król
SSO Marta Łobodzińska
SSO Stanisław Olchowy
SSR del. Katarzyna Siczek
 

Aktualne podziały czynności sędziów

Metadane

Data publikacji : 29.06.2022
Data modyfikacji : 19.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry