Sąd Okręgowy w Radomiu

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
pok. 0.019, parter
tel. 48 677 65 02
tel. 48 677 65 03
fax. 48 677 65 04

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, mieszczącym się budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 w Radomiu, w pokoju nr 0.019, parter

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wnioski "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1500, a w poniedziałki dodatkowo w godzinach 1530 do 1800.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę sądową w wysokości:

    30 zł - za informację o osobie
    30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

- od 1 sierpnia 2019 r. znakiem opłaty sądowej w kwocie 30 zł zakupionym za pośrednictwem samoobsługowych bezgotówkowych opłatomatów usytuowanych w holu głównym na parterze budynku sądu przy ul. Piłsudskiego 10 (w holu glównym na parterze) oraz na parterze w siedzibie przy ul. Warszawskiej 1, na parterze w korytarzu za samoobsługowa szatnią,

- znakiem sądowym w kwocie 30 zł zakupionym w Kasie Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 11:00

- gotówką w kasie ministerstwa sprawiedliwości ,

- na rachunek ministerstwa sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wpłaty na rachunki na Ministerstwa Sprawiedliwości można dokonać:
1) w najbliższym siedziby Punktu Informacyjnego KRK Oddziale 1 Banku PKO BP Powaszechna Kasa Oszczędności Bank Polski przy ul. Malczewskiego 24 (nowy budynek Offie Park) w godzinach 8.00 - 18.00
2) w najbliższej placówce Poczty Polskiej, ul. J. Kusocińskiego 16D w godzinach od poniedziałku do czwartku 8.00 - 18.00, piątek 8.00 - 20.00


Wypełniony drukowanymi literami i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRKotwiera się w nowym oknie lub Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy załączyć do formularza.

Zaświadczenie o niekaralności można również uzyskać udzielając pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu.
nr rachunku:  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544
Adres odbiorcy: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Tytuł: opłata za udzielenie pełnomocnictwa do uzyskania zaświadczenia o niekaralności
Aktualny numer konta bankowego właściwego do wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Radomia.otwiera się w nowym oknie
Opłatę skarbową można wnosić:
1) w każdym banku,
2) w placówce Poczcie Polskiej,
3) w specjalnie wyznaczonych punktach:
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106
- Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3
- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9
- Siedziba MZDiK, ul. Traugutta 30/33
- Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10
- Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7
- Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.06.2022
Data modyfikacji : 07.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karpińska Ewelina
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry