Zespół przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym Interesantom

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym wyznaczono zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

Magdalena Żuchowska - starszy inspektor w Biurze Obsługi Interesanta, siedziba przy ul. Piłsudskiego 10, pok. 9

Danuta Przyrowska -  inspektor w Biurze Obsługi Interesanta, siedziba przy ul. Piłsudskiego 10, pok. 9

Łucja Fijałkowska - sekretarka w Biurze Obsługi Interesanta, siedziba przy ul. Piłsudskiego 10, pok. 9

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów ustnie, pismem, telefonicznie pod numerem tel. 48 677 67 66, e-mailem: boi@radom.so.gov.pl z dopiskiem "pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie sądu".

 

 

Rejestr zmian dla: Zespół przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym Interesantom

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP - Joanna Gwiazda
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
aktualizacja składu przewodników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-04
Publikacja w dniu:
2017-12-04
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-03
Publikacja w dniu:
2017-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja numerów telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
b/d