Sąd Okręgowy w Radomiu

Komunikat w sprawie programu edukacyjnego realizowanego przez Sąd Okręgowy w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu prowadzi program  edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów. Celem programu jest upowszechnienie wiedzy prawniczej i wiedzy o funkcjonowaniu organów państwa oraz alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

W ramach programu Sąd Okręgowy w Radomiu organizuje wizyty uczniów i studentów w budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 oraz Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10. Podczas spotkań organizowanych w siedzibach radomskich sądów uczniowie i studenci mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądów powszechnych, podstawowymi zasadami przebiegu postępowania przed sądem oraz z zasadami mediacji. Uzyskują podstawową wiedzę o rozstrzyganiu sporów przed sądem oraz o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Poszerzają wiedzę w zakresie praw i obowiązków wynikających z  częstych sytuacji życiowych z zakresu prawa cywilnego,  z zakresu odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Tematem rozmów są również zagrożenia związane z używaniem narkotyków i innych środków odurzających  i odpowiedzialność z tym związana.  Uczniowie odwiedzają Biuro Obsługi Interesantów, salę rozpraw, inne dostępne pomieszczenia sądu. Mają również  okazję w praktyce poznać przebieg postępowania przed sądem biorąc udział w charakterze publiczności w odbywających się jawnych rozprawach sądowych. Tematyka poruszana podczas wizyt jest dostosowana do wieku uczniów i potrzeb edukacyjnych.

Informacje na temat edukacji prawnej można znaleźć na stronie Ministerstaw Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/

Osobą odpowiedzialną w Sądzie Okręgowym w Radomiu za realizację programu edukacji prawnej jest SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik. Więcej informacji w zakładce Edukacja prawna

Nauczyciele zainteresowani zwiedzaniem w siedziby Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1mogą kontaktować się również z SSR Arkadiuszem Guza, email: rzecznik@radom.so.gov.pl
tel. kom.+48 695 402 710

Metadane

Data publikacji : 23.03.2018
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry