Sąd Okręgowy w Radomiu

Zawiadomienie pokrzywdzonych, pełnomocników o terminie posiedzenia w sprawie II K 100/23

Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny zawiadamia jako pokrzywdzonego/pokrzywdzoną oraz pełnomocników pokrzywdzonych, że posiedzenie w przedmiocie wniosku prokuratora o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w sprawie II K 100/23 dotyczącej osk. Damiana Kobzy, Darii Gąszczyk  odbędzie się 23 lutego 2024r. o godz. 09:30 sala III w tutejszym Sądzie przy ul. Warszawska 1.

Sąd informuje również, iż pokrzywdzony  może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

SSR del. do SO Katarzyna Trzosińska

Metadane

Data publikacji : 29.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSR del. do SO Katarzyna Trzosińska /II Wydział Karny
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry