Sąd Okręgowy w Radomiu

Portal Informacyjny

Obrazek przedstawiający logo Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem http://portal.lublin.sa.gov.pl.

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych to innowacyjne rozwiązanie dla osób posiadających status strony postępowania lub pełnomocnika, chcących uzyskać bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych zawartych w aktach sądowych w postaci elektronicznej bez wychodzenia z domu. Użytkownik Portalu Informacyjnego uzyskuje dostęp do informacji obejmujących m.in.

  • stan sprawy, na jakim etapie procedowania znajduje się proces sądowy,
  • czynności wykonywane przez sąd oraz daty ich dokonania,
  • wyznaczone terminy posiedzeń,
  • treść dokumentów w sprawie wygenerowanych przez sąd w postaci elektronicznej (pism, protokołów rozpraw, wyroków, postanowień, uzasadnień),
  • dane dotyczące postępowania w niższej instancji oraz w postępowaniu międzyinstancyjnym,
  • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.


System automatycznie generuje powiadomienia mailowe o statusie konta  i zmianach dokonywanych w poszczególnych sprawach.

Jak rozpocząć korzystanie z Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Lubelskiej?

Uwaga!Jeśli posiadasz konto użytkownika Portalu Informacyjnego innej apelacji system umożliwia skopiowanie konta użytkownika portalu z innej apelacji. Można to zrobić za pomocą opcji „Utwórz konto w Portalu Informacyjnym innej apelacji” dostępnej z poziomu zalogowanego użytkownika portalu dowolnej apelacji bez konieczności ponownej weryfikacji danych przez pracownika sądu.

Rejestrowanie się w Portalu Informacyjnym po raz pierwszy

Etap I – Rejestracja w Portalu – wejdź na stronę http://portal.lublin.sa.gov.pl i kliknij „Wniosek o rejestrację konta”, następnie przeczytaj i zaakceptuj Regulamin, wypełnij wszystkie obowiązkowe dane, na koniec zatwierdź wniosek o rejestrację. Możesz także złożyć elektroniczny wniosek o przydzielenie dostępu do sprawy. Zostanie on rozpatrzony bezzwłocznie po aktywowaniu twojego konta w Portalu.

Etap II – Potwierdzenie danych:

  • przyjdź do Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Radomiu (ul. Piłsudskiego 10, pokój 9 wraz z dowodem tożsamości użytym podczas rejestracji. Pracownicy sądu potwierdzą Twoją tożsamość i aktywują konto. Otrzymasz hasło jednorazowe, które należy obowiązkowo zmienić podczas pierwszego logowania do Portalu,
  • profesjonalny pełnomocnik będący adwokatem lub radcą   prawnym   składa w Punkcie Informacyjnym oryginał pełnomocnictwa,   z   którego   wynika   umocowanie   do dokonania czynności i oświadczenia użytkownika, w zakresie prawidłowości danych podlegających   weryfikacji,   zgodnie   ze   wzorem   „Weryfikacja   użytkownika   przez pełnomocnika” (Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Radomiu) oraz podpisanego przez użytkownika „Oświadczenia” (Załącznik nr 2 do Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Radomiu).
  • zarejestrowany użytkownik przekazuje do Sądu Okręgowego w Radomiu „Oświadczenie” (Załącznik nr 2 do   Regulaminu)   podpisane  kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym   w rozumieniu art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca  2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania  w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po poprawnej weryfikacji pracownik Punktu Informacyjnego przesyła użytkownikowi login na adres email zgłoszony podczas rejestracji w PI. W celu uzyskania hasła do Portalu Informacyjnego podmiot uprawniony korzystając z dostępnej w panelu logowania opcji „Zapomniałem hasła” podaje wskazany we „Wniosku o rejestrację konta”  swój adres e-mail, na który Portal Informacyjny wysyła link umożliwiający zdefiniowanie pierwszego hasła.


Etap III – Pierwsze logowanie do Portalu – wejdź na stronę http://portal.lublin.sa.gov.pl i zaloguj się z wykorzystaniem swojego numeru PESEL oraz otrzymanego hasła jednorazowego, następnie system poprosi o podanie nowego hasła. Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji, o ile przy rejestracji złożono wniosek o dostęp do nich.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 4 kwietnia 2013 roku utworzony został Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Radomiu.


Metadane

Data publikacji : 18.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry