Sąd Okręgowy w Radomiu

Krajowy Rejestr Sądowy

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

 Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS. Możliwe jest wyszukiwanie wg numeru KRS lub nazwy podmiotu.

 Moduł "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG" umożliwia:

 • składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG":
 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji
   
 • składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie:
  - pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku)
  - doc
  - odt
  - txt
  - rtf

Dodatkowe informacje o elektronicznym dostępie do KRS

Przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) przewidują możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku o wpis (lub zmianę wpisu) do rejestru każdego podmiotu, który podlega wpisowi do KRS. Przepis art. 19 ust. 1 i 2 tej ustawy przewiduje, że wniosek składa się na urzędowym formularzu i nie ogranicza przy tym sposobu jego przesłania do rejestru.

Oznacza to, że w takich przypadkach nie jest konieczne założenie specjalnego konta w systemie teleinformatycznym, a jedynym warunkiem skorzystania z pośrednictwa Internetu jest posiadanie i użycie przez uprawnione osoby bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na możliwość wykorzystania w tym celu łączy teleinformatycznych wskazuje wyraźnie ust. 2b art. 19 wspomnianej ustawy stanowiąc, że wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wyjątek stanowi spółka S24, której zgłoszenie do rejestru może być opatrzone także innym podpisem elektronicznym, a nadto do jej rejestracji wymagane jest założenie konta w systemie teleinformatycznym).

Należałoby zaznaczyć, że w ramach tej procedury jedynie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu nie mogą być przesyłane elektronicznie do rejestru (z uwagi na charakter tego dokumentu). Natomiast możliwe jest przesłanie tą drogą aktów notarialnych, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 6944 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

 
Uwarunkowania prawne:
1) Wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz udzielanie informacji przez Centralną Informację reguluje art.4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Formę odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną regulują:

 

Wiecej na stronie www.ms.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 16.07.2016
Data modyfikacji : 06.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry