Sąd Okręgowy w Radomiu

Koordynator ds. mediacji

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu:

SSO Joanna Kaczmarek – Kęsik

pok. 210 II piętro

tel. 48 677 67 42

email: mediacje@radom.so.gov.pl

Koodrynator ds. mediacji pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 11.00 w pok. 210 w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10.

Koordynator ds.mediacji wykonuje działania na rzecz rozwoju mediacji, zapewnia sprawną komunikację pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami, a także współpracuje przy organizowaniu spotkań informacyjnych. Koordynator wykonuje swoje zadania również w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywnia sporów (Dz. U. poz. 1595).

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Serwis Techniczny Serwis Techniczny JSK

Opcje strony

do góry