Sąd Okręgowy w Radomiu

Informacja dotycząca prowadzonej działalności związanej z narażeniem

Na podstawie art. 32c ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 roku, poz. 194 t.j. z późn. zm.), informujemy, że wykonywana przez nas działalność związana z narażeniem polegająca na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – skanerów bagażu Auto Clear 5333 oraz HS 5030 Si, nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności, nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

Prezes Sądu Okręgowego                                                       

w Radomiu                                                                             

Marta Łobodzińska  

                                                                    

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Radomiu

Łukasz Kulesza

Metadane

Data publikacji : 29.03.2023
Data modyfikacji : 29.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu i Dyrektor Sądu /Inspektor ds. obronnych
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry