Sąd Okręgowy w Radomiu

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sposób sporządzania opinii, warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych  do wydawania opinii, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie biegłych w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007 roku Nr.250, poz.1883).

Listę biegłych  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzi Prezes Sądu Okręgowego. Jest ona publikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustanawianiem, prowadzeniem i udostępnianiem listy biegłych sądowych i biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 28.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry