Sąd Okręgowy w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu zaprasza lekarzy do współpracy w charakterze biegłego sądowego

Wobec rosnącej liczby spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu nauk medycznych.

Biegłym sądowym jest osoba posiadająca specjalną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie zawodowe, powoływana w postępowaniach sądowych, w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Biegli z listy danego sądu okręgowego ustanawiani są przez prezesa tegoż sądu na 5–letnią kadencję, a za wykonywanie czynności biegłego sądowego dostają wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi stawkami (wynagrodzenie biegłych sądowych regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – w postępowaniu cywilnym Dz. U. z 2020r. poz. 989, – w postępowaniu karnym Dz. U. z 2017r. poz. 2049 z późn. zm.).

Informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu w zakładce „Biegli sądowi”, ponadto można je uzyskać bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem telefonu:  48 67-76-720.

Metadane

Data publikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry