Sąd Okręgowy w Radomiu

Obsługa płatności sądowych

Od 1 sierpnia 2019 r.  w siedzibach Sądu Okręgowego w Radomiu funkcjonują samoobsługowe opłatomaty bezgotówkowe, które zostały ustawione:

  • Piłsudskiego 10  - parter, hol główny po lewej stronie przy tablicy informacyjnej,
  • Warszawska 1 – parter, korytarz po prawej stronie za samoobsługowa szatnią.

Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Radomiu nie będzie prowadzona już obsługa kasowa, co oznacza brak możliwości dokonania opłat sądowych gotówką na rzecz Sądu Okręgowego w Radomiu.

Wpłaty gotówkowej na konto Sądu można dokonać w punktach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Uwaga! W tytule przelewu dokonywanego w placówce banku lub Poczty polskiej na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie przedmiotu sprawy i dane strony pozwanej.
ZOBACZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

Znaki opłaty sądowej w formie papierowej można nadal zakupić za gotówkę w Kasie Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1100.

 

Samoobsługowa płatność – jak to działa?

Transakcje realizowane są w samoobsługowych opłatomatach wyłącznie w formie bezgotówkowej. Rodzaj opłaty wybiera się w menu na dotykowym ekranie urządzenia. Do uzupełniania szczegółów wpłaty i innych danych służy wbudowana klawiatura. Urządzenie jest wyposażone w czytnik kart z chipem oraz czytnik kart zbliżeniowych, którego można użyć także do płatności realizowanej smartfonem. Do identyfikacji rodzaju wpłaty i płacącego można wykorzystać kody QR, co dodatkowo skraca czas realizacji płatności.

Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydruk zawierający kod kreskowy. Urzędnik przyjmujący dokumenty za pomocą skanera sprawdza szczegóły opłaty w systemie.

System umożliwia również zakup elektronicznych znaków sądowych (e-znaki) o dowolnym nominale.

Płatność kartą w opłatomacie nie jest obciążona żadnymi kosztami po stronie dokonującego wpłaty.

Obsługą techniczną opłatomatów na rzecz Sądu Okręgowego w Radomiu zajmuje się Instytut Systemów Publicznych, z którym została podpisana umowa na najem tych urzadzeń. Transkacje za pośrednictwem terminali płatniczych obsługuje First Data Polska.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można wnosić na konto bankowe podane na stronie BIP Urzędu Miasta Radomia www.bip.radom.plotwiera się w nowym oknie:

1. W każdym banku.
2. Na poczcie.
3. W specjalnie wyznaczonych punktach
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106
- Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3
- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9 
- Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10
- Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7
- Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30

Infomujemy, że w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1  nie ma możliwości uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

System e-Płatności za pośrednictwem serwisu www.oplaty.ms.gov.pl (płatności sądowe online)

          ePłatności to platforma internetowa służąca dokonywaniu opłat sądowych online. Jej celem jest ułatwienie i przyspieszenie procesu wnoszenia opłat. Portal dedykowany jest trzem grupom odbiorców:

  •  komornikom i pełnomocnikom procesowym,
  •  instytucjom i firmom,
  •  osobom fizycznym.

          Każdy z wymienionych odbiorców może skorzystać z ePłatności bez konieczności zakładania konta w systemie. Aby jednak skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak automatyczne uzupełnianie danych, przeglądanie historii transakcji, dodawanie innych użytkowników konta (opcja przydatna firmom i instytucjom), należy zarejestrować konto na platformie.

          Portal ePłatności został stworzony w taki sposób, aby za jego pośrednictwem można było wnosić jak najwięcej opłat. Zatroszczono się również o ułatwienia dla użytkownika, dzięki czemu cały proces płatności przebiega w sposób intuicyjny. W przypadku uiszczania opłaty sądowej użytkownik ma do dyspozycji listy rozwijalne, z których wybiera dane sądu, wydział, rodzaj i nazwę wniosku. Po wskazaniu wszystkich niezbędnych danych system sam oblicza kwotę do zapłaty, zatem ryzyko popełnienia błędu przy składaniu wniosku za pośrednictwem ePłatności zostało ograniczone do minimum.

          Interesanci mogą nadal wnosić opłaty w dotychczasowy sposób, tj. bezpośrednio w kasie sądu lub w formie bezgotówkowej tradycyjnym przelewem na rachunek dochodów sądu.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.oplaty.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Serwis Techniczny Serwis Techniczny JSK

Opcje strony

do góry