Sąd Okręgowy w Radomiu

Czytelnie akt i protokołu elektronicznego

Czytelnie akt przyjmują Interesantów:

poniedziałek 7:45 – 15:15 oraz 15:30 - 18:00

wtorek-piątek 7:45- 15:15

W budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10 parter pok. 9 działa Czytelnia akt dla spraw prowadzonych przez:

I Wydział Cywilny

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 

Telefon: 48 677 67 66

Telefon: 48 677 67 68

email: boi@radom.so.gov.pl

W  budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 parter pok. 0.020 działa Czytelnia akt dla spraw prowadzonych przez: II Wydział Karny i V Wydział Karny Odwoławczy

Telefon: 48 677 65 00

email: boi@radom.so.gov.pl

Czytelnia protokołu elektronicznego

Czytelnia protokołu elektronicznego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10 pok. 9 i obsługuje n/w Wydziały Sądu Okręgowego w Radomiu: I Wydział Cywilny, IV Wydział Cywilny Odwoławczy, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Telefon: 48 677 67 66

Telefon: 48 677 67 68

email: boi@radom.so.gov.pl 

Zasady korzystania z Czytelni Akt określa załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Okregowego w Radomiu Adm - 0010 - 13/18 z dnia 1 marca 2018 r. otwiera się w nowym oknie

Zgodnie z zarządzeniem rezerwacja akt do Czytelni Akt musi nastąpić co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną datą przeglądania akt. W wyjątkowych sytuacjach akta udostępniane są na zamówienie bez zachowania powyższych wymogów, o ile Kierownik Sekretariatu lub wyznaczona przez niego osoba potwierdzi dostępność akt. Dostęp do akt sprawy może podlegać ograniczeniu, jeśli akta pozostają do dyspozycji Sądu w czasie wykonywania przez niego czynności procesowych określonych przepisami prawa, a także w dniu poprzedzającym rozprawę lub posiedzenie, w dniu rozprawy lub posiedzenia.

Zachęcamy do korzystania z modułu Rezerwacji akt formularza dostępnego na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu. Zamówienia na akta można również zgłaszać osobiście w Biurach Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Radomiu oraz telefonicznie po numerami 48 677 67 66, 48 677 67 68, 48 677 65 00 oraz drogą elektroniczną na adres email: czytelnia@radom.so.gov.pl 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POMIESZCZENIA CZYLETNI SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU OBJĘTE SĄ SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, do której przekazania obliguje Sąd Okręgowy w Radomiu jako Administratora Danych Osobowych art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Serwis Techniczny Serwis Techniczny JSK
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry