Sąd Okręgowy w Radomiu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja z dnia 8 lipca 2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 ) informację o planie postępowań o udzielenie zamówień jakie Sąd Okręgowy w Radomiu przewiduje przeprowadzić w 2022 roku publikuje się na stronie internetowej zamawiającego. Wzór planu jest dokumentem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień i zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany zamieścić plan według tego wzoru w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Gałkowska Dorota

Opcje strony

do góry