Sąd Okręgowy w Radomiu

Zapytanie ofertowe I-226-2/23 w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych na pomieszczenia użytkowe w budynku Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1

Sąd Okręgowy w Radomiu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych na pomieszczenia użytkowe w budynku Sądu Rejonowego
i Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1”, znak sprawy: I-226-2/23.

Dokumetacja postępwania znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 30.10.2023
Data modyfikacji : 21.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oddział Inwestycji i Remontów /Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry