Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/plany-postepowan-o-udzi/9456,Plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023-aktualizacja-z-dni.html
23.06.2024, 13:22

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 - aktualizacja z dnia 22.03.2023

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) - informację o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie Sąd Okręgowy w Radomiu przewiduje przeprowadzić w 2023 roku publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wzór planu jest dokumentem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień i zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany zamieścić plan według tego wzoru w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego.

Metadane

Data publikacji : 22.03.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Gałkowska Dorota

Opcje strony