Sąd Okręgowy w Radomiu

Informacja o prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w systemie elektronicznym

UWAGA!!!

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są w systemie elektronicznym.

 1. System dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
 3. Wykonawca, który jest zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia komunikacji z Zamawiającym, złożenia oferty oraz oświadczeń, jest zobowiązany do założenia w Systemie profilu Wykonawcy. Profil Wykonawcy w Systemie tworzony jest tylko raz. W kolejnych postępowaniach Wykonawca wykorzystuje już raz założony profil.
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
 5. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).
 6. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty:
  1. plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
  2. oznaczenie czasu prawidłowego przekazania pliku oferty do Systemu stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.
 7. Zamawiający informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty – podpisania oferty.
 8. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
   

Metadane

Data publikacji : 16.01.2019
Data modyfikacji : 17.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry