Sąd Okręgowy w Radomiu

Audytor wewnętrzny

 

Audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Radomiu:

Barbara Kozłowska
ul. Warszawska 1
email: audytor@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 51

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Kierownictwa Sądu (Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu) w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Cel, zadania, prawa, obowiązki, niezależność, zakres oraz metodykę audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego dla  Sądu Okręgowego w Radomiu.
Do podstawowych zadań audytu wewnętrznego należy:

  • sporządzanie  na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu  oraz składanie sprawozdań i informacji z wykonania planu  audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
  • realizacja zaplanowanych zadań audytowych i sporządzanie sprawozdań z zadań zapewniających,
  • monitorowanie realizacji zaleceń,
  • prowadzenie dokumentacji  audytu wewnętrznego

Metadane

Data publikacji : 03.10.2017
Data modyfikacji : 02.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oddział Kadr Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry