Sąd Okręgowy w Radomiu

Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Sekcji: Justyna Michalska
Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych
ul. Warszawska 1
e-mail: pelnomocnik@radom.so.gov.pl
tel. (48) 677 65 59

Kancelaria Tajna
Kierownik Kancelarii Tajnej: Anna Stanik
ul. Warszawska 1
e-mail: kancelariatajna@radom.so.gov.pl
tel. (48) 677 65 61

Kancelaria czynna w godz.7.30 - 15.30

Realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412) i aktach wykonawczych do ustawy, w tym m.in.

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji ,
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 • Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • Przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
 • Zawiadamianie kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i podejmowanie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków (w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej – zawiadamianie niezwłocznie również ABW)
 • Sporządzanie instrukcji i regulaminów normujących zasady postępowania z dokumentami niejawnymi

Metadane

Data publikacji : 08.03.2018
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry