Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/opiniodawczy-zespol-sad/7102,Opiniodawczy-Zespol-Sadowych-Specjalistow-OZSS.html
2022-06-29, 03:08

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS)

Kierownik: Jakub Ciulkin
ul. Piłsudskiego 10, oficyna pok. 312, 313
email: ozss@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 68 44
fax. (48) 36 80 298

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418)

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów działają w sądach okręgowych, a ich zadaniem jest sporządzanie opinii, na zlecenie sądu lub prokuratora, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obszarem właściwości zespołu może być część obszaru właściwościsądu okręgowego.

Metadane

Data publikacji : 24.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Malaczewska Beata Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Malaczewska Beata Oddział Kadr

Opcje strony