Sąd Okręgowy w Radomiu

Oddział Kadr

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pok. 206 II piętro

Kierownik Oddziału: Anna Mazur
pokój nr 206, II piętro
email: kadry@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 67 13

Zgodnie z § 518 zarzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatów sądowych oraz inncyh dzialów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5 poz. 22) do zakresu działania oddziału kadr w sądzie okręgowym należą w szczególności:
 

  • sprawy osobowe i etatowe pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów,
  • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podleglych,
  • sprawy dyscyplinarne,
  • sprawy socjano-bytowe pracowników sądu okręgowego,

Metadane

Data publikacji : 03.08.2021
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry