Sąd Okręgowy w Radomiu

Oddział Gospodarczy

ul. Warszawska 1, pok. 4.08, IV piętro
Kierownik Oddziału: Marzena Tarczyńska
email: gospodarczy@radom.so.gov.pl    
tel.  (48) 67 76 555

Zgodnie z § 520 zarzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatów sądowych oraz inncyh dzialów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5 poz. 22) do zakresu działania oddziału gospodarczego w sądzie okręgowym należą w szczególności:
 

  • sprawy zaopatrzenia sądu okregowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbdne do pracy sądu,
  • administrowanie nieruchomościami sądu okręgowego,
  • sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi,
  • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie okręgowym i nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych,
  • prowadzenie powielarni,
  • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
  • prowadzenie sekretariatu dyrektora

Metadane

Data publikacji : 29.08.2022
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry