Sąd Okręgowy w Radomiu

Oddział Administracyjny

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pok. 202 II piętro

Kierownik Oddziału: Ewelina Karpińska
email: administracja@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 67 20

Zgodnie z § 518 zarzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatów sądowych oraz inncyh dzialów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5 poz. 22) do zakresu działania oddzialu administracyjnego w sądzie okręgowym należą w szczególności sprawy organizacyjne sądu okręgowego,

  • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiecprezesa,
  • sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów,
  • informacja publiczna,
  • prowadzenie biura podawczego i ewidencji depozytów,
  • nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym Punktu Informacyjnego KRK,
  • nadzór nad archiwum zakładowym,

Metadane

Data publikacji : 07.01.2020
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry