Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/rejestry-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/5090,Krajowy-Rejestr-Karny.html
26.02.2024, 20:53

Krajowy Rejestr Karny

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym rejestr ten gromadzi informacje o osobach:

 1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 4. będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
 5. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, środek leczniczy lub środek poprawczy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289);
 7. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 8. poszukiwanych listem gończym;
 9. tymczasowo aresztowanych;
 10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.


W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659).

Więcej informacji o Krajowym Rejestrze Karnym i uzyskiwaniu informacji z rejestru (w tym tzw. zaświadczenia o niekarlaności) znajduje się:

 1. na rządowej stronie Krajowego Rejestru Karnego https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny
 2. oraz na stronie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu ul. Warszawska 1 https://radom.so.gov.pl/sor/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/punkt-informacyjny-krk/7691,Punkt-Informacyjny-Krajowego-Rejestru-Karnego-przy-Sadzie-Okregowym-w-Radomiu.html

Metadane

Data publikacji : 14.10.2021
Data modyfikacji : 24.08.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Oddzialu Administracyjnego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony