Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/rejestry-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/5090,Krajowy-Rejestr-Karny.html
2023-03-30, 12:25

Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
pok. 0.019, parter
tel. 48 677 65 02
tel. 48 677 65 03

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, mieszczącym się budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 w Radomiu, w pokoju nr 0.019, parter

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wnioski "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1500, a w poniedziałki dodatkowo w godzinach 1530 do 1800.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę sądową w wysokości:

  • 30 zł - za informację o osobie
  • 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.


OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

  • od 1 sierpnia 2019 r. znakiem opłaty sądowej w kwocie 30 zł zakupionym za pośrednictwem samoobsługowych bezgotówkowych opłatomatów usytuowanych w holu głównym na parterze budynku sądu przy ul. Piłsudskiego 10 (w holu glównym na parterze) oraz na parterze w siedzibie przy ul. Warszawskiej 1, na parterze w korytarzu za samoobsługowa szatnią,
  • znakiem sądowym w kwocie 30 zł zakupionym w Kasie Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 11:00
  • gotówką w kasie ministerstwa sprawiedliwości ,
  • na rachunek ministerstwa sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wpłaty na rachunki na Ministerstwa Sprawiedliwości można dokonać:

  1. w najbliższym siedziby Punktu Informacyjnego KRK Oddziale 1 Banku PKO BP Powaszechna Kasa Oszczędności Bank Polski przy ul. Malczewskiego 24 (nowy budynek Offie Park) w godzinach 8.00 - 18.00
  2. w najbliższej placówce Poczty Polskiej, ul. J. Kusocińskiego 16D w godzinach od poniedziałku do czwartku 8.00 - 18.00, piątek 8.00 - 20.00

Wypełniony drukowanymi literami i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK lub Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy załączyć do formularza.

Zaświadczenie o niekaralności można również uzyskać udzielając pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu.

nr rachunku:  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544
Adres odbiorcy: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Tytuł: opłata za udzielenie pełnomocnictwa do uzyskania zaświadczenia o niekaralności
Aktualny numer konta bankowego właściwego do wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Radomia.
 

Opłatę skarbową można wnosić:

  1. w każdym banku,
  2. w placówce Poczcie Polskiej,
  3. w specjalnie wyznaczonych punktach:
    • Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106
    • Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3
    • Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9
    • Siedziba MZDiK, ul. Traugutta 30/33
    • Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10
    • Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7
    • Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30

Metadane

Data publikacji : 14.10.2021
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony