Sąd Okręgowy w Radomiu

Prezes Sądu

Funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu pełni SSO Marta Łobodzińska.

Kompetencje:

  1. kierowanie sądem i reprezentowanie sądu na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
    1.  kierowanie działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz.133 z późn zm.)
    2.  pełnienie fukcji zwierzchnika służbowego sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
    3.  powierzanie sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  2. dokonywanie analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
  3. pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Metadane

Data publikacji : 18.04.2019
Data modyfikacji : 17.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry