Sąd Okręgowy w Radomiu

Kolegium Sądu

Skład osobowy Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu:

Prezes SSO Marta Łobodzińska

SSO Stanisław Olchowy

SSR Piotr Chudzio,

SSR Andrzej Jędra

SSR Piotr Korczyński

SSR Krzysztof Piaseczny

SSR Tadeusz Rączkowski

SSR Waldemar Żytniak

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:  

  • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,  
  • rozpratruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  • wyraża opinię o projektach planów finansowych,  
  • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych,  działających w okręgu sądowym
  • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,  
  • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez przezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Metadane

Data publikacji : 03.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry