Sąd Okręgowy w Radomiu

Zespół przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym Interesantom

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczył z drodze zarządzenia Adm-0011-1/20 z dnia 28 stycznia 2020r. zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania. Koordynetorem zespołu jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu prosimy o udanie się do wejścia głównego  i powiadomieniu o przybyciu poprzez naciśniecie dzwonka zainstalowanego przy wejściu głównym lub planując przybycie do Sądu uprzednio  zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów ustnie, pismem, telefonicznie pod numerem tel. 48 677 67 66 lub tel. 48 677 67 68, e-mailem: boi@radom.so.gov.pl  z dopiskiem "Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie sądu".

Następnie pracownicy BOI wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się  wewnątrz budynku.  Osoby na poruszające się na wózkach inwalidzkich poprzez bramę wjazdową usytuowana od strony ul. Sienkiewicza po jej otwarciu  mogą dostać się na dziedziniec, następnie po lewej stronie dziedzińca jest  wejście do windy, po wejściu do windy uzyskujecie Państwo  dostęp do parteru, I i II piętra budynku głównego.

Sąd Okregowy w Radomiu dąży do zapewnienia spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją dostepności opublikowaną na stronie BIP Sądu Okregowego w Radomiu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.07.2021
Data modyfikacji : 31.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry