Sąd Okręgowy w Radomiu

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w jednostkach wymiaru sprawiedliwości podległych Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie jest Pani Joanna Jabłońska, tel.  81 45 23 367 email: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl na podstawie zawartego w dniu 7 stycznia 2021 roku Porozumienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Sądu Okręgowego w Radomiu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0011-1/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot publiczny
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062)  ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
  • monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metadane

Data publikacji : 26.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry