Sąd Okręgowy w Radomiu

Dostęp alternatywny

Zgodnie z art.  7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

W związku z powyższym na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczył z drodze zarządzenia Adm-0011-1/20 z dnia 28 stycznia 2020r. zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

Koordynetorem Zespołu Przewodników jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta, urzędujący w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10, pokój 9, parter tel. 48 677 67 66, email: boi@radom.so.gov.pl

Więcej informacji na temat Zespołu przewodników do pomocy znajduje się na w dziale Zespół przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym Interesantom dostępnym pod adresem https://radom.so.gov.pl/sor/dodatkowe-informacje/zapewnienie-dostepnosci/zespol-przewodnikow-do/5137,Zespol-przewodnikow-do-opieki-i-pomocy-niepelnosprawnym-Interesantom.html

Żądania zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej można składać drogą elektroniczną na adres sekretariatdyrektora@radom.so.gov.pl oraz do wiadmości koordynatora ds. dostępności na adres joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie dostępności cyfrowej zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

W zakresie zapewnienia dostepności cyfrowej elementów strony internetowej należy kontaktować się z administratorem strony BIP na adres it@radom.so.gov.pl

W zakresie zapewnienia dostępności treści zamieszczanych na stronie BIP Sądu Okręgowego w Radomiu należy kontaktować się osobami odpowiedzialnymi za wytworzone treści, czyli członkami zespołu redakcyjnego BIP wskazanymi w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu Adm – 0012 - 9/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie regulaminu zarządzania treścią strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu.

Każdy artykuł zamieszczony na stronie BIP zawiera Rejestr zmian, w którym wskazane są dane osób odpowiedzialnych za publikowane treści.

 

Metadane

Data publikacji : 17.06.2021
Data modyfikacji : 15.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry