Sąd Okręgowy w Radomiu

https://radom.so.gov.pl/sor/dodatkowe-informacje/edukacja-prawna/5273,Edukacja-prawna.html
23.07.2024, 02:22

Edukacja prawna

Osoba odpowiedzialna za edukację prawną w Sądzie Okręgowym w Radomiu i kontakt ze szkołami:
SSO Joanna Kaczmarek – Kęsik

sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
koordynator ds. mediacji

tel. 48 677 67 42

email: edukacja.prawna@radom.so.gov.pl

 

Informacje na temat edukacji prawnej można znaleźć na stronie Ministerstaw Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/
 

Działalność edukacyjna Sądu Okręgowego w Radomiu skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów i prowadzona w trzech głównych obszarach:

I. Stała edukacja młodzieży

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy prawniczej i wiedzy o funkcjonowaniu organów państwa oraz alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. W ramach programu Sąd Okręgowy w Radomiu oraz Sądy Rejonowe okręgu radomskiego  organizują wizyty uczniów i studentów w budynkach sądów. Podczas spotkań z sędziami uczniowie i studenci mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądów powszechnych, podstawowymi zasadami przebiegu postępowania przed sądem oraz z zasadami mediacji. Uzyskują podstawową wiedzę o rozstrzyganiu sporów przed sądem oraz o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Poszerzają wiedzę w zakresie praw i obowiązków wynikających z  częstych sytuacji życiowych z zakresu prawa cywilnego, z zakresu odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Tematem rozmów są również zagrożenia związane
z używaniem narkotyków i innych środków odurzających  i odpowiedzialność z tym związana.  Uczniowie odwiedzają Biuro Obsługi Interesantów, salę rozpraw, inne dostępne pomieszczenia sądu. Mają również  okazję w praktyce poznać przebieg postępowania przed sądem biorąc udział w charakterze publiczności w odbywających się jawnych rozprawach sądowych. Tematyka poruszana podczas wizyt jest dostosowana do wieku uczniów i potrzeb edukacyjnych.

II. Rozpowszechnianie wiedzy na temat instytucji mediacji

Ten obszar działalności edukacyjnej Sądu Okręgowego w Radomiu wiąże się z organizowanymi raz w roku Tygodniami Mediacji w ramach Międzynarodowych Dni Mediacji. W czasie Tygodnia Mediacji  organizowane są konferencje  na temat mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów oraz spotkania z mediatorami. Udział w konferencjach biorą przedstawiciele środowisk prawniczych (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci,  radcowie prawni) i organów ochrony prawnej (policjanci, przedstawiciele służby więziennej). W czasie konferencji odbywają się prezentacje multimedialne i symulacja spotkania mediacyjnego. Ponadto w ramach obszaru działań edukacyjnych promujących instytucję mediacji w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 w dniu 18 grudnia 2017 roku otwarty został Radomski Salonik Mediacji. Celem jego powołania jest informowanie interesantów o zasadach mediacji, korzyściach płynących z mediacji, szczegółach postępowania mediacyjnego.

III. Udział w akcjach o charakterze kulturalno-edukacyjnym

Sąd Okręgowy w Radomiu w 2017 roku był wraz z Resursą Obywatelską współorganizatorem imprezy Anima Urbis - Dusza Miasta odbywającej się pod hasłem „Temida ante portas”. W ramach tej imprezy w nocy z 17 na 18 czerwca 2017 roku  gmach sądu przy ul. Piłsudskiego 10  został udostępniony dla zwiedzających, którzy obejrzeli „sąd od kuchni”, a zatem pomieszczenia niedostępne dla interesantów, takie jak: archiwum sądu, pokoje przeznaczone dla aresztantów, pokoje sekretariatu, pokoje sędziów, gabinet prezesa sądu. Na największej sali rozpraw w budynku  Sądu Okręgowego odbyła się prezentacja multimedialna „Z dziejów radomskiego wymiaru sprawiedliwości”, a później przygotowana przez grupę aktorską Resursy Obywatelskiej rekonstrukcja  procesu z lat międzywojennych „Epilog krwawego dramatu”.  Ponadto Sąd Okręgowy w Radomiu był współorganizatorem wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” Oddziałem w Radomiu Dnia Dziecka w 2017 roku. W ramach obchodów tego dnia sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu  przygotowali dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych inscenizację przestawienia „Rozprawa Lwa Łakomego”. Przedstawienie zostało zaprezentowane w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu w dniu 1 czerwca 2017 roku i w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2018
Data modyfikacji : 26.09.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony