Sąd Okręgowy w Radomiu

Ważne informacje oraz możliwe formy działań na rzecz prewencji samobójstw w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

W dniu 30 marca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 poz. 642). Celem strategicznym NPZ jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Cele operacyjne NPZ obejmują między innymi promocję zdrowia psychicznego, w tym w ramach celu operacyjnego 3 – część: Zapobieganie Zachowaniom Samobójczym. W realizację tych celów zostały włączone również jednostki podległe Ministerstwu Sprawiedliwości, w tym sądy powszechne i działające w nich zespoły kuratorskiej służby sądowej oraz ośrodki kuratorskie.

Ważne informacje oraz możliwe formy działań na rzecz prewencji samobójstw w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025:

Statystyki problemu samobójstw w Polsce (https://statystyka.policja.pl/st/wybranestatystyki/

zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html), z których wynika, że w 2022 r. w Polsce śmiercią samobójczą zginęło 5108 osób, a liczba prób samobójczych wynosiła 14520, w 2023 r. w Polsce śmiercią samobójczą zginęło 5233 osób, a liczba prób samobójczych wynosiła 15133, nastąpił bardzo niepokojący wzrost zachowań samobójczych (próby samobójcze) wśród dzieci i młodzieży (do 18 r. ż.): 2021 r. – 1496; 2022 r. – 2093; 2023 r. – 2139.

Dzień 10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Dzień ten ustanowiony został w 2003 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zapobiegania Samobójstwom (IASP) https://www.iasp.info/ w celu zwrócenia uwagi na problem samobójstw i promowania działań na rzecz jego zapobiegania.

Najważniejsze instytucje zajmujące się bezpośrednim niesieniem pomocy w sprawie problematyki samobójstw:

a) Telefony zaufania:

800-702-222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

800-121-212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800-120-002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych,

112 – Telefon alarmowy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,

b) Ośrodki Interwencji Kryzysowej

c) Poradnie Zdrowia Psychicznego

d) Centra Zdrowia Psychicznego

4. Ważne organizacje i inicjatywy działające na rzecz pomocy w problematyce samobójstw:

a) https://zapobiegajmysamobojstwom.pl/ - Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym,

b) Polskie Towarzystwo Suicydologiczne www.suicydologia.org i stworzona strona pn. „Życie warte jest rozmowy”: https://zwjr.pl/

c) https://wyleczdepresje.pl/ - strona internetowa kampanii „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz”

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry