Sąd Okręgowy w Radomiu

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego przez Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Ogłoszenie o konkursie ofert Nr D – 232 – 5/23  z dnia 18 maja 2023 roku na realizację przez Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Radomiu zadania Numer 1 „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej" w ramach celu operacyjnego Nr 3 „Promocja zdrowia psychicznego" wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia realizowanych w ośrodkach kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego określone są w celach operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U z 2021r., pozycja 642).

Link do dokumentacji konkursu znajduje się poniżej:

https://radom.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-sr-radom,new,mg,1.html,1779

Metadane

Data publikacji : 22.05.2023
Data modyfikacji : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu /Biuro Kuratora Okręgowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Gwiazda
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry