Sąd w Internecie

BOI w Internecie

Wokanda - wykaz aktualnych posiedzeń

Uzyskaj informację o stanie sprawy drogą elektroniczną wysyłając zapytanie

Zamów akta do Czytelni Akt

Centralne rejestry sądowe

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Sądowy

Księgi Wieczyste

Rejestr Zastawów

Portale centralne Ministerstwa Sprawiedliwości

Portal Informacyjny

Portal Orzeczeń

Sądowe e-Płatności

e-Sąd (EPU)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w portalu ePUAP2

Chcesz wysłać pismo ogólne do Sądu Okręgowego w Radomiu (na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w portalu ePUAP2 ) wejdź na platformę www.obywatel.gov.pl  i skorzystaj z dostępnego tam formularza lub wejdź na stronę  www.epuap.gov.pl i wyszukaj Sąd Okręgowy w Radomiu. 

Korzystanie z powyższych usług wymaga posiadania profilu zaufanego (eGo).

Posiadacz profilu zaufanego (eGo) może kontaktować się z Sądem Okręgowym w Radomiu za pośrednictwem następujących skrzynek pocztowych uruchomionych w portalu ePUAP2:

/ut710i2vvn/skrytka

/ut710i2vvn/SkrytkaESP

Jednocześnie informujemy, iż pisma stanowiące wnioski i oświadczenia stron składane w postępowaniu sądowym złożone w za pośrednictwem portalu ePUAP2 nie wywołują skutków prawnych.

Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Radomiu pism procesowych w formie elektronicznej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Radomiu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2 mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).

 

Twoje dane, Twoja sprawa. Przeczytaj jakie są zasady przetwarzania przez Sąd Twoich danych osobowych oraz bezpiecznie korzystać usług publicznych dostępnych w cyberprzetrzeni.

Rejestr zmian dla: Sąd w Internecie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP - Joanna Gwiazda
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
aktualizacja linków
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-22
Publikacja w dniu:
2017-12-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Biuro Obsługi Interesanta
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-22
Publikacja w dniu:
2017-12-22
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-11-24
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Biuro Obsługi Interesanta
Opublikował:
Adminstrator
Dokument z dnia:
2017-11-24
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-20
Publikacja w dniu:
2016-07-20
Opis zmiany:
dodanie treści linkowanej