Redakcja BIP

Zespół redakcyjny strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada za zapewnienie prawidłowej i sprawnej obsługi strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w jego skład wchodzą:
1) kierownik Oddziału Administracyjnego – w zakresie prawno-organizacyjnym funkcjonowania BIP, realizacji zadań koordynatora do spraw dostępności na podstawie ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz w zakresie wytwarzania, przekazywania do publikacji bądź publikowania informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
2) kierownik Oddziału Kadr w zakresie wytwarzania, publikowania bądź przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
3) Kierownik Oddziału Finansowego w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
4) kierownik Oddziału Gospodarczego w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
5) Kierownik Biura Obsługi Interesantów w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
6) specjalista ds. zamówień publicznych w zakresie wytwarzania i publikacji informacji publicznych związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
7) kierownik Sekretariatu VII Wydziału Wizytacyjnego w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością podległej komórki organizacyjnej,
8) kierownicy sekretariatów wydziałów w zakresie wytwarzania i publikowania w BIP ogłoszeń sądowych na zarządzenie sędziego,
9) koordynator ds. mediacji w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej ze swoją działalnością,
10) rzecznik prasowy w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej ze swoją działalnością,
11) inspektorzy ds. biurowości w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością,
12) przewodniczący zespołu ds. kontroli zarządczej w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością,
13) przewodniczący doraźnych komisji konkursowych w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością,
14) specjalista ds. kadrowych pełniący obowiązki pracownika ds. socjalnych w zakresie wytwarzania i przekazywania do publikacji informacji publicznej związanej z działalnością socjalną,
15) administrator systemu CMS BIP w zakresie administrowania systemem służącym do obsługi strony podmiotowej BIP i zapewnienia ciągłości jej działania zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Systemu CMS BIP,
16) inspektor ochrony danych (IOD) – w zakresie nadzoru nad publikowaniem treści zawierających dane osobowe, w zakresie wytwarzania i publikowania informacji, o których mowa w art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 13 – 14 RODO, oraz w pozostałym zakresie w roli redaktora BIP zamieszczającego treści zgłoszone do publikacji przez innych członków zespołu, z wyjątkiem treści zawierających dane osobowe.

Osoby odpowiedzialne za treści zamieszczane w BIP

Marta Łobodzińska - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu

Jan Kulig - Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu

Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu

SSR Arkadiusz Guza - Rzecznik Prasowy

Koordynator ds. mediacji

Inspektorzy ds. Biurowości

Zespół ds. Kontroli Zarządczej

Ewa Makuch - główny księgowy, kierownik Oddziału Finansowego

Ewelina Karpińska - kierownik Oddziału Administracyjnego

Dorota Stanios - kierownik Biura Obsługi Interesanta

Elżbieta Bobrowska - kierownik Oddziału Kadr

Marzena Tarczyńska - kierownik Oddziału Gospodarczego

Dorota Gałkowska - specjalista ds. zamówień publicznych

Anna Mirecka - kierownik Sekretariatu VII Wydziału Wizytacyjnego

Justyna Michalska - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pion Ochrony

Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych

Przewodniczący doraźnych komisji konkursowych

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Redakcja BIP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu - SSO Marta Łobodzińska i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-09-24
Publikacja w dniu:
2020-09-24
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia Adm-0012-9/20 z 24 września 2020 r. i aktualiazcja informacji o składzie zespoły redakcyjnego BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP - Joanna Gwiazda
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d