Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2021 - aktualizacja 7.09.2021

2021-09-07

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2019.2019 ) informację o planie postępowań o udzielenie zamówień jakie Sąd Okręgowy w Radomiu przewiduje przeprowadzić w 2021 roku publikuje się na stronie internetowej zamawiającego.

Wzór planu jest dokumentem stanowiącym załącznik do  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień i zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany zamieścić plan według tego wzoru w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego.


Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2021 - aktualizacja 7.09.2021

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2021-09-07
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Opis zmiany:
aktualizacja treści