Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2020

2020-04-28

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszcza go na stronie internetowej.

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-04-28
Publikacja w dniu:
2020-04-28
Opis zmiany:
publikcja planu zamówień publicznych na rok 2020