Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2019

2019-03-20

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp”, zamawiający, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszcza go na stronie internetowej.

Rejestr zmian dla: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
publikacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Okręgowego w Radomiu na rok 2019