Ogłoszenie ZP 226-6/2018 o zamówieniu - usługi

2018-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu - zastępcza obsługa kasowa - publikacja 18 maja 2018 r.

SIWZ - I strona - publikacja 18 maja 2018 r.

SIWZ - zastępcza obsługa kasowa - publikacja 18 maja 2018 r.

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - publikacja 18 maja 2018 r.

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ - publikacja 18 maja 2018 r.

 

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 24 maja 2018 r.

Odpowiedzi na zapytania - publikacja 25 maja 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 30 maja 2018 r.

Oświadczenie o grupie kapitałowej - data publikacji 30 maja 2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - data publikacji 11 czerwca 2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja w dniu 2 lipca 2018 r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie ZP 226-6/2018 o zamówieniu - usługi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ZP 226-6/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Marzena Tarczyńska - Upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP 226-6/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
dodanie informacji z otwarcia ofert ZP 226-6/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
publikacja odpowiedzi na zapytania ZP 226-6/18 z dnia 25 maja 2018 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
publikacja odpowiedzi na zapytania ZP 226-6/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia ZP 226-6/18