Ogłoszenie ZP 226 - 4/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. konkurs na projekt architektoniczny

2018-04-23

Opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid. 476/2, 476/3, 476/4 

Data publikacji 23 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu - I strona

Regulamin konkursu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Wykaz usług - Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

Wykaz osób - Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Dane ogólne - Załącznik nr 1 do pracy konkursowej

Dane ogólne - Załącznik nr 2 do pracy konkursowej

Zestawienie kosztów - Załącznik nr 3 do pracy konkursowej

Karta identyfikacyjna - Załącznik nr 4 do pracy konkursowej

Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej - Załącznik nr 5 do pracy konkursowej

Programy funkcjonalno - użytkowe dla Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze

Wytyczne do projektowania budynków dla Sądów

Wytyczne do projektowania budynków dla prokuratur

Mapa do celów projektowych

Wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, odpis KW

Uchwała - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Odpowiedzi na zapytania - data publikacji 26 kwietnia 2018 r.

 

Informacja o uczestnikach konkursu - data publikacji 15 maja 2018 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - data publikacji 15 maja 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu konkursu - data publikacji 17 lipca 2018 r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie ZP 226 - 4/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. konkurs na projekt architektoniczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
informacja o unieważnieniu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Marzena Tarczyńska - Upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-15
Publikacja w dniu:
2018-05-15
Opis zmiany:
publikacja informacji o wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
dodanie odpowiedzi na zapytania w postępowaniu ZP 226-4/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia ZP 226-4/18