Ogłoszenie ZP 226-3/2018 o zamówieniu - dostawy

2018-04-16

Dostawa, wnisienie, montaż i ustawienie siedzisk do Sądu okręgowego w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1, 26-600 Radom oraz do Sądu Rejonowego Al. Jana Pawła II 11 26-400 Przysucha

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data publikacji 21 czerwca 2018r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie ZP 226-3/2018 o zamówieniu - dostawy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu ZP 226-3/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
publikacja informacji z otwarcia ofert i oświadczenia o przynależności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Marzena Tarczyńska - Upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-11
Publikacja w dniu:
2018-05-11
Opis zmiany:
dodanie zmiany SIWZ w postępowaniu ZP 226-3/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
publikacja odpowiedzi na zapytania, zmiana SIWZ oraz ujednoliconego opisu przedmiotu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Specjalista ds.Zamówień Publicznych - Dorota Gałkowska
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-05-02
Publikacja w dniu:
2018-05-02
Opis zmiany:
dodanie zmiany ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
dodanie wezwania do przystąpienia do postępowania odwoławczego i kopii odwoałnia z zał.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Marzena Tarczyńska - Upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-04-20
Publikacja w dniu:
2018-04-20
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i informacji o zmianie terminów w postępowaniu ZP 226-3/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia o zamówieniu ZP 226-3/2018