Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku Sądu Okręgowego w Radomiu

OGŁOSZENIE o zbędnych składnikach majątku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 23 listopad 2021r.

  1. Stosownie do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 2004) Sąd Okręgowy  w Radomiu informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.Wymienione składniki  majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

- nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do § 38 ust.4 Rozporządzenia – załącznik nr 2,

  1. Decyzję w przedmiocie przekazania składników majątkowych jednostki podejmuje Dyrektor Sądu Okręgowego
    w Radomiu, kierując się kolejnością złożonych wniosków  .
    1. Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia
      30 listopada 2021r. droga elektroniczną na adres: gospodarczy@radom.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku Sądu Okręgowego w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Edyta Wójcik
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d