Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP-226-8/18 na wykonanie robót remontowych w SR Lipsko

2018-09-03

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 03 września 2018r.

Data Publikacji - 03 września 2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 18 września 2018 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - data publikacji 18 września 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - data publikacji 25 września 2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data publikacji 12 października 2018 roku

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP-226-8/18 na wykonanie robót remontowych w SR Lipsko

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Specjalista ds.Zamówień Publicznych - Dorota Gałkowska
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
dodanie informacji o udzieleniu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Marzena Tarczyńska - Upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
publikacja informacji z otwarcia ofert i oświadczenia o przynależności w postępowaniu ZP 226-8/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Specjalista ds.Zamówień Publicznych - Dorota Gałkowska
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
publikacja dokumentu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d