Majątek

Szanowni Państwo,
Przed złożeniem swojej oferty  w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży bądź bezpłatnego przekazania w trybie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, prosimy o zapoznanie się z informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji niniejszego zadania publicznego

Rejestr zmian dla: Majątek