Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sposób sporządzania opinii, warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych  do wydawania opinii, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie biegłych w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007 roku Nr.250, poz.1883).

Listę biegłych  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzi Prezes Sądu Okręgowego. Jest ona publikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustanawianiem, prowadzeniem i udostępnianiem listy biegłych sądowych i biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Rejestr zmian dla: Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d