Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrola zarządcza dotyczy sektora finansów publicznych, w tym sądów i stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Wprowadzona została ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Realizując dyspozycję art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z § 7 ust. 4 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość Sąd Okręgowy w Radomiu zamieszcza do pobrania stosowne dokumenty.

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza