Kolegium Sądu

Skład osobowy Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu:

Prezes SSO Marta Łobodzińska

SSO Stanisław Olchowy

SSR Piotr Chudzio,

SSR Andrzej Jędra

SSR Piotr Korczyński

SSR Krzysztof Piaseczny

SSR Tadeusz Rączkowski

SSR Waldemar Żytniak

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:  

  • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,  
  • rozpratruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  • wyraża opinię o projektach planów finansowych,  
  • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych,  działających w okręgu sądowym
  • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,  
  • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez przezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Ewelina Karpińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-08-03
Publikacja w dniu:
2020-08-03
Opis zmiany:
aktualizacja składu Kolegium SO
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Ewelina Karpińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-02-24
Publikacja w dniu:
2020-02-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
aktualizacja składu Kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-12-12
Publikacja w dniu:
2016-12-12
Opis zmiany:
dodanie nowego wybranego członka Kolegium SO
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d